Ponúkame

Poradenstvo pre podnikateľov

 • Podnikateľské poradenstvo zahŕňa riešenie širokej škály okruhov a problémov v podnikateľskom prostredí.
 • Formálna kontrola zmlúv klienta pred ich uzatvorením s tretími osobami z vecného a obsahového hľadiska s následným poradenstvom pri odstraňovaní zistených nedostatkov.
 • Vieme Vám poradiť v oblastiach ako sú: finančné, personálne, vypracovania podnikateľských zámerov, poradenstvo pre začínajúcich podnikateľov…

Ekonomické, účtovné a organizačné poradenstvo

 • Konzultácie pri riešení sporných účtovných prípadov.
 • Posudzovanie projektov klienta z hľadiska ich ekonomickej efektívnosti, marketingové poradenstvo, doporučenia administratívnych postupov pri realizácii projektov.
 • Posudzovanie a hodnotenie výhodnosti už uzavretých zmluvných vzťahov klienta s tretími osobami z hľadiska podnikateľského, ekonomického a účtovného.
 • Posudzovanie cenových návrhov a rozpočtov klienta a jeho dodávateľov so zameraním sa na finančnú stránku nákladov a výnosov.
 • Poradenské služby a konzultácie zamerané na ekonomické aspekty hospodárenia klienta.

Obchodná činnosť, sprostredkovanie obchodu

 • Predaj tovarov konečným spotrebiteľom, ako aj iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod).
 • Sprostredkovanie obchodu, výroby a dopravy.

Reklamná a propagačná činnosť

 • Reklamná a propagačná činnosť.
 • Poradenstvo v oblasti reklamy.