O NÁS

EPLFINANCE Prešov, s.r.o. je spoločnosť zameraná na poskytovanie kvalitných služieb v štyroch základných oblastiach:


· Podnikateľské poradenstvo
· Činnosť ekonomických, účtovných a organizačných poradcov
· Reklamná a propagačná činnosť
· Obchodná činnosť, sprostredkovanie obchodu


Spoločnosť bola zapísaná do Obchodného registra Okresného súdu Prešov dňa 1.8.2006. Základným princípom spoločností je individuálny prístup ku klientom. Naši pracovníci komunikujú s klientmi vždy korektne a objektívne, pričom kladú silný dôraz na hľadanie konkretnych riešení vychádzajúc z potrieb klienta.


Spoločnosť zabezpečuje systém vzdelávania pre svojich pracovníkov na vysokej úrovni, čím je zabezpečená ich vysoká odbornosť a následne môžu odovzdávať najnovšie poznatky a znalosti zo slovenskej i medzinárodnej legislatívy naším klientom. Inovatívnosť, dôvernosť a vysoká odbornosť dávajú základ pre kvalitný a dlhodobý vzťah s klientom.

Základnými atribútmi našej práce sú:


  • Dôvernosť informácií
  • Profesionálne správanie
  • Osobné nasadenie
  • Inovatívnosť riešení