EPLFINANCE Prešov, s.r.o.  je spoločnosť zameraná na poskytovanie kvalitných služieb v štyroch základných oblastiach:

  • Podnikateľské poradenstvo
  • Činnosť ekonomických, účtovných a organizačných poradcov
  • Reklamná a propagačná činnosť
  • Obchodná činnosť, sprostredkovanie obchodu

 

Spoločnosť bola zapísaná do Obchodného registra Okresného súdu Prešov dňa 1.8.2006. Základným princípom spoločností je individuálny prístup ku klientom. Naši pracovníci komunikujú s klientmi vždy korektne a objektívne, pričom kladú silný dôraz na hľadanie konkretných riešení vychádzajúc z potrieb klienta.

Spoločnosť zabezpečuje systém vzdelávania pre svojich pracovníkov na vysokej úrovni, čím je zabezpečená ich vysoká odbornosť a následne môžu odovzdávať najnovšie poznatky a znalosti zo slovenskej i medzinárodnej legislatívy naším klientom. Inovatívnosť, dôvernosť a vysoká odbornosť dávajú základ pre kvalitný a dlhodobý vzťah s klientom.

Základnými atribútmi našej práce sú:

  • Dôvernosť informácií
  • Profesionálne správanie
  • Osobné nasadenie
  • Inovatívnosť riešení